Javna predstavitev Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez in Fakulteta za šport UL organizira Javno predstavitev Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov z namenom razjasnitev odprtih vprašanj in predstavitvi varnega načina izvajanja športnih programov skladno s priporočili NIJZ:

Spletni dogodek bo potekal prek spletne vidokonferenčne platforme Zoom v nedeljo, 14. 2. 2021. 
Odlok se bo začel uporabljati s ponedeljkom, 15. 2. 2021.

Predstavitev Odloka bo potekala v dveh skupinah in sicer:

- med 9 in 10 uro za ciljno javnost s področja tekmovalnega športa (nacionalne panožne športne zveze nosilke uradnih tekmovalnih sistemov). Povezava do Zoom srečanja:
https://zoom.us/j/98017144473
- med 11 in 12 uro za ciljno javnost s področja športno rekreativne dejavnosti (fitnes centri, športno rekreativni centri, športni objekti, tenis in badminton centri, bazeni). Povezava do Zoom srečanja:
https://zoom.us/j/94600450935

PROGRAM PREDSTAVITVE

Uvodni nagovori

Bogdan Gabrovec, predsednik OKS - ZŠZ

prof. dr. Mojca Doupona, generalna direktorica, Direktorat za šport MIZŠ

Predstavitev novega odloka s poudarkom na novostih

prof. dr. Mojca Doupona, generalna direktorica, Direktorat za šport MIZŠ

Zvijezdan Mikić, višji svetovalec, Direktorat za šport MIZŠ

Predstavitev poudarkov o načinu varnega način izvajanja športne vadbe in tekmovanj

prof. dr. Gregor Jurak, prof. šp. vzg., Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

izr. prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med., Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

Na kaj bodo še posebej pozorni inšpektorji pri nadzoru

dr. Simon Slokan, glavni inšpektor, Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

Vprašanja in odgovori


Vsebina novega Odloka je objavljena na povezavi:  
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0423/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
Tolmačenje Odloka je objavljeno na spletni strani Ministrstva za izbraževanje, znanost in šport:  
https://www.gov.si/novice/2021-02-12-dodatna-pojasnila-k-odloku-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov/.

Dodatna vprašanja glede Odloka lahko pošljete še danes do 16 ure.

Vprašanja lahko oddate na povezavi:
https://event.meetpoint.si/olimpijski-obvestilnik-clanic/2D3FF9BC-9B2E-4B83-9F98-E05B9C8B64EC

Prosti samo še dve jumbo oglasni mesti

Spoštovani!

Obveščamo vas, da sta prosti le še dve jumbo oglasni mesti na t.i. Iliriki, na Borovški cesti, blizu središča Kranjske Gore. Vsa ostala mesta so trenutno oddana.

Za rezervacijo oz. več informacij pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Kranjska Gora

Občina Kranjska Gora je objavila javni razpis v skupni vrednost 173.500,00 EUR za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2021 v občini Kranjska Gora. 

Na razpisu lahko sodelujejo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :

- so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,

- imajo sedež v Občini Kranjska Gora, delujejo za območje Občine Kranjska Gora in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce Občine Kranjska Gora (izjema je športna zveza Jesenice),

- delujejo in imajo sedež v Občini Kranjska Gora najmanj eno leto od dneva objave javnega razpisa,

- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri,

- imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco udeležencev programov,

- nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z Občino Kranjska Gora,

- izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo. Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa. 

 

ROK ZA PRIJAVO JE 12.2.2021.

 

Več na povezavi.

S prehodom v "oranžno fazo" možno odpiranje športnih kapacitet

Vlada RS je včeraj sprejela nove spremembe odlokov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, ki ob prehodu v oranžno fazo znova dovoljujejo izvajanje določenih dejavnosti. Med izjemami so tudi fitnesi in športne dvorane.

Dolgega čakanja je očitno konec. S spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, je med drugim dovoljena tudi brezkontaktna rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno, oziroma v skupini do deset vadečih, ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2m medosebne razdalje, oz. glede na velikost prostora (vsaj 30m2 na osebo).

V kolektivnih športnih panogah je še naprej možno izvajati vse vrste trenažnega procesa in tekmovanj pod posebnimi pogoji na najvišji kakovostni ravni. Športno rekreativna dejavnost je dovoljena, če je ugodeno pogojem navedenim v prejšnjem odstavku. V kolikor gre za vodeno vadbo oz. za organizirano dejavnost, se je strokovni delavci udeležijo le, če:

- predložijo negativni PRC ali HAG test, ki ni starejši od 24 ur,

- imajo potrdilo o cepljenju

- imajo potrdilo o pozitivnem PRC ali HAG testu, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev,

- imajo potrdilo od zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Udeležencem treningov, kot tudi rekreativcem, testa sodeč po zadnji objavi v Uradnem listu (UL št. 20, 11.2.2021) ni potrebno opraviti. Ga pa skoraj zagotovo morajo tudi receptorji. Interpretacijo zakona s strani ministrstva za šolstvo in šport glede tega, kdo vse mora imeti za opravljanje svojega dela opravljen test in koliko časa velja, še čakamo in ga pričakujemo danes tekom dneva.

Testiranje redno poteka v ZD Jesenice, vendar le ob predhodni najavi in v omejenem obsegu. Ker zaradi odprtja večjega števila dejavnosti pričakujejo/mo veliko gnečo se lahko zgodi, da se dvorana Vitranc ne bo odprla v ponedeljek, ampak tekom naslednjega tedna, ko bomo lahko pridobili vsa potrebna potrdila, za zagon dejavnosti. O poteku dogodkov vas bomo sproti obveščali. V vmesnem času vas, glede na situacijo, prosimo za potrpežljivost in razumevanje.

Hvala.

Vlada RS sprejela dodatne omejitve

Le teden dni je veljal odlok, ki je delno dovoljeval izvajanje rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih in močno omejeno delovanje fitnesov. Na včerajšnji seji (7.1. o.p.p.) je vlada RS sprejela nov odlok, ki dodatno omejuje možnosti izvajanja športne dejavnosti in med izjemami ni več vseh oblik rekreativne dejavnosti (dvorane, fitnesi) v zaprtih prostorih. V veljavnost stopi z 9.1. in velja vsaj do 15.1.

1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) nista dovoljena.
1. odstavek 46. člena ZŠpo-1: "(1) Strokovno delo v športu po tem zakonu predstavlja delo na področju športnih programov iz prvega odstavka 6. člena tega zakona in obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem."
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe dovoljen:
 športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
((1) Športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije, se glede na dosežen rezultat na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema razvrsti v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.)
 
 športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc,
(32. člen (športnik)
(1) Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.
 
 poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.
 
 
(3) Proces športne vadbe športnikov iz druge alineje prejšnjega odstavka je dovoljeno izvajati na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku sodelujočim ni dovoljen stik z osebami, ki niso del mehurčka.
 
(1) V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:
– izvajanje tekmovanj na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet,
– izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.
 
(2) V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih športnih prireditev z 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov.
(3) Športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka tega člena, je ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena dovoljen proces športne vadbe.
(4) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
(5) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Povezava na objavo v uradnem listu.

Obvestilo

Spletno mesto uporablja piškotke, ki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in analizo spletne strani. Prosimo označite s klikom na gumb »Strinjam se«, če se strinjate z njihovo namestitvijo. Vaše nastavitve lahko kadarkoli spremenite.