Vlada RS sprejela dodatne omejitve

Le teden dni je veljal odlok, ki je delno dovoljeval izvajanje rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih in močno omejeno delovanje fitnesov. Na včerajšnji seji (7.1. o.p.p.) je vlada RS sprejela nov odlok, ki dodatno omejuje možnosti izvajanja športne dejavnosti in med izjemami ni več vseh oblik rekreativne dejavnosti (dvorane, fitnesi) v zaprtih prostorih. V veljavnost stopi z 9.1. in velja vsaj do 15.1.

1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) nista dovoljena.
1. odstavek 46. člena ZŠpo-1: "(1) Strokovno delo v športu po tem zakonu predstavlja delo na področju športnih programov iz prvega odstavka 6. člena tega zakona in obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem."
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe dovoljen:
 športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
((1) Športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije, se glede na dosežen rezultat na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema razvrsti v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.)
 
 športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc,
(32. člen (športnik)
(1) Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.
 
 poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.
 
 
(3) Proces športne vadbe športnikov iz druge alineje prejšnjega odstavka je dovoljeno izvajati na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku sodelujočim ni dovoljen stik z osebami, ki niso del mehurčka.
 
(1) V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:
– izvajanje tekmovanj na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet,
– izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.
 
(2) V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih športnih prireditev z 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov.
(3) Športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka tega člena, je ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena dovoljen proces športne vadbe.
(4) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
(5) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Povezava na objavo v uradnem listu.

Obvestilo

Spletno mesto uporablja piškotke, ki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in analizo spletne strani. Prosimo označite s klikom na gumb »Strinjam se«, če se strinjate z njihovo namestitvijo. Vaše nastavitve lahko kadarkoli spremenite.