Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Kranjska Gora

Občina Kranjska Gora je objavila javni razpis v skupni vrednost 173.500,00 EUR za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2021 v občini Kranjska Gora. 

Na razpisu lahko sodelujejo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :

- so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,

- imajo sedež v Občini Kranjska Gora, delujejo za območje Občine Kranjska Gora in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce Občine Kranjska Gora (izjema je športna zveza Jesenice),

- delujejo in imajo sedež v Občini Kranjska Gora najmanj eno leto od dneva objave javnega razpisa,

- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri,

- imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco udeležencev programov,

- nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z Občino Kranjska Gora,

- izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo. Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa. 

 

ROK ZA PRIJAVO JE 12.2.2021.

 

Več na povezavi.

Obvestilo

Spletno mesto uporablja piškotke, ki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in analizo spletne strani. Prosimo označite s klikom na gumb »Strinjam se«, če se strinjate z njihovo namestitvijo. Vaše nastavitve lahko kadarkoli spremenite.